Du som inte redan gjort det, lämna in din intresseanmälan!

För att vi ska kunna gå vidare med nästa steg i ombildningsprocessen är det viktigt att vi får in intresseanmälningar från så många hyresgäster som möjligt.

En enkel blankett för intresseanmälan delades ut på informationsmötet och har också delats ut i alla postlådor till de som inte närvarade på mötet.

Vi har redan fått in ett stort antal intresseanmälningar men vill naturligtvis gärna ha ett svar från samtliga hyresgäster!

Du behöver inte skicka in lappen, det räcker med att du meddelar styrelsen ditt intresse på telefon eller via e-post. Glöm inte att uppge namn och lägenhetsnummer.

E-post: rovfageln@gmail.com
Telefon till styrelsen: 070-677 98 24

Intresseanmälan är inte på något sätt juridiskt bindande, utan ett steg i ombildningsprocessen för att avgöra om ombildningskonsulten ska beställa en teknisk besiktning av fastigheten samt upprätta en ekonomisk plan för föreningen.

Läs mer om ombildningsprocessen på Stockholms stads informationssida www.bildabostad.se