Rovfågelns återvinningsstationer tas bort den 29:e oktober

På gårdsdagen den 29:e oktober kommer våra återvinningsstationer att tas bort. Vi hänvisar till Stockholms stads återvinningsstationer som finns på Blommensbergsvägen samt vid Stenkilsgatan. Där kan du slänga tidningar, plast, kartonger mm.