Bostadsrättstillägg hos Trygg-Hansa fr.o.m. November

Brf Rovfågeln har tecknat en företagsförsäkring hos Trygg-Hansa som innehåller bostadsrättstillägg för alla föreningens bostadsrätter. Du behöver alltså bara teckna en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Om du behöver anmäla en skada så kontaktar du Trygg-Hansa på tel: 077-11 11 500. Om det gäller skadedjur kontakta istället Nomor: 0771-12 23 00. Uppge  Brf Rovfågelns försäkringsnr: 25-1233809.

Se vidare: Bostadsrättstillägg.