Gårdsdagen lördagen 29 oktober kl. 9.00

Gårdsdagen är i första hand till för att göra fint i våra gemensamma utrymmen såsom portar,
cykelrum och i vår utomhusmiljö. Syftet med dagen är också att vi som bor i föreningen får
tillfälle att träffas.
Gårdsdagen startar kl. 09.00. Vi jobbar på så länge vi vill och orkar. Vi samlas inne på gården
mellan husen för att gå igenom vad som ska göras.
I höst ska vi bland annat:
Kratta löv, barr, ekollon och kottar i trädgården
Höststäda i rabatterna
Beskära buskar
Tömma stuprännor och hängrännor, sopa under skrapgaller vid portar

Vid 13-tiden blir det dags att grilla korv. Dricka kommer även att finnas under dagen.

Container för grovsopor 27/10-30/10
Mellan torsdagen den 27/10 och måndagen den 30/10 finns det möjlighet att slänga egna
grovsopor ( inte renoverings- och byggavfall) i container som kommer att vara uppställd
bakom Hertigvägen 6. Vi kommer också att ha en annan container för löv och ris.

Miljöfarligt avfall som färger, lysrör och elskrot mm. kan inte lämnas i containrarna.
Det lämnas till den mobila miljöbilen som kommer den 27/10 kl. 18-18.45 i hörnet
Hövdingagatan/ Blommensbergsvägen. Du kan också lämna sådant avfall till återvinnings-
centralen i Sätra.

Alla är välkomna hälsar Trädgårdsgruppen!