Tomträttsavgift

Rovfågelns tomträttsavgift förblir oförändrad fram t.o.m. 2027.