Ordinarie Årsstämma i BRF Rovfågeln

Vi vill påminna våra medlemmar om att vi har årsstämma onsdag 26 maj. Kallelse med dagordning har delats ut i brevlådorna.

Datum:  Onsdag 26/5 2010.
Tid: Kl 18:30.
Plats: Matsalen Aspuddskolan.

Angående val och fullmaktsförfarande se våra stadgar.

Stadgar, fullmakt och årsredovisningen finns att ladda ner på vår hemsida: https://www.rovfageln.se/foreningsstamma/