Brev från ordförande 2010-05-20

Hej igen alla grannar i Brf Rovfågeln!

Det är snart dags för vår första årsstämma för Brf Rovfågeln och vi i styrelsen hoppas att du som är medlem har möjlighet att komma! Stämman hålls i Aspuddsskolans matsal onsdag 26/5 kl. 18:30. Kallelse har delats ut i samtliga brevlådor.
Städdag lördag 22/5 – Se våra anslag om städdagen i våra trapphus för tider och samlingsplats. Vi hoppas många av er kan vara med och göra fint kring våra hus och i våra gemensamma utrymmen!

Renoveringsarbeten – Vi har nu ett nyrenoverat (provfönster) insatt i trapphuset på Hertigvägen 6 1 tr,  Det är firman Fog och Fönster som gjort denna på vår beställning för att vi ska kunna se hur ett renoverat fönster ser ut. Gå gärna dit och titta på detta fönster då fönsterrenoveringen är en av åtgärderna som är med i vår ekonomiska plan.

Grovsopor – Som vi tidigare meddelat är grovsoprummet stängt sedan i februari månad. Två containrar kommer nu under helgen 21-23/5 finnas i vårt område, då vi även har vår städdag. Vad som får slängas i dessa finns angivet på informationen i trapphusen samt på containrarna. Det har förekommit att någon/några lagt grovsopar samt miljöavfall intill våra sopstationer för källsortering, vi vill påpeka att det inte är tillåtet att göra så! Hanteringen av dessa sopor belastar det våra gemensamma kostnader i föreningen i onödan.

Ombyggnationer– För er som väntar på blanketter för ansökan om ombyggnation av lägenheten så är arbetet med att ta fram blanketter för tillståndsansökan snart i hamn, några detaljer kvarstår.
Cykelrum – Vi har börjat se över våra cykelrum på Blommensbergsvägen samt Hertigvägen för att se om vi kan utöka dessa och försöka göra dem mera lättillgängliga.

Trappstädning – Vi har för avsikt att göra en storstädning av våra trapphus/utrymmen. Storstädning innebär att väggar och lister etc. blir avtorkade. Tänk på att ta bort skräp och kladd i trapphusen. Det gör våra hus trevligare, ökar trivsel och minskar våra städkostnader.

Fotografier-  Om någon av er som bor i föreningen har fotografier från byggnadsåret och senare på våra hus så vore det roligt att få se dessa och även göra kopior. Kanske någon fotointresserad i föreningen vill hjälpa till? Eftersom våra hus är grönklassade av Stockholms stadsmuseum har vi anlitat en byggnadsantikvarie för att ta fram riktlinjer för underhåll och renovering av husens yttre samt, trapphus. Grönklassningen innebär att husens yttre vid renovering ska bevaras eller återställas till så nära ursprungligt utförande som möjligt.

Anmäl fel till vår fastighetsskötare – Om ni ser något som är trasigt eller annat fel på våra fastigheter/utrustning som måste åtgärdas så maila eller ring Energibevaknings felanmälan. Det är inte säkert att någon annan som ser felet gör en felanmälan och det är bättre med en felanmälan för mycket och att felet blir åtgärdat!

Vår samlingslokal och övernattningsrum – I samarbete med lokala hyresgästföreningen Hövdingen (Hövdingagatan) kan medlemmar och hyresgäster i Brf Rovfågeln nu boka samlingslokalen och övernattningsrummet på Hertigvägen 18. Instruktioner för hur du bokar finns under “Kontaktuppgifter” >>

Mvh / Tomas Färlin, Ordförande