Städdag och grovsopor lördag 22 maj

Nu när våren äntligen är här!! Det innebär att vi får hjälpas åt med vårstädningen av gårdarna och gemensamma utrymmen för att få det riktigt fint! Vi har beställt 2 containrar till helgen 22-23 maj som kommer att placeras väl synliga för alla.

  • Samling klockan 9:00 vid Hertigvägen 6 (utanför pingislokalen)
  • Ta på oömma kläder, handskar och gott humör!
  • Har du egna verktyg får du gärna ta med dem också!
  • Grillkorv, saft och kaffe till alla som är med och hjälper till! (Bullar kommer även finnas till de yngsta.)

Notera att renoveringsavfall, kylskåp och dyl. ej  får slängas i containrarna. Mer information kommer att anslås i trapphusen.

Väl mött!