Ny styrelse vald på Årsstämman

På föreningens årsstämma den 30:e mars valdes en ny styrelse, och den avgående beviljades ansvarsfrihet. Den nya styrelsen består av:

Torbjörn Ljung Omval Ordinarie
Mats Nilsson Omval Ordinarie
Tomas Bokström Omval Ordinarie
Johan Berglund Omval Ordinarie
Paul Crisp Nyval Ordinarie
Erica König Nyval Ordinarie
Victor Svedberg Nyval Ordinarie
Rasiha Delilbasic Nyval Suppleant
Klara Ebeling Omval Suppleant

Till valberedning valde stämman Per Ståhlberg (sammankallande) och Olle Eriksson.