Elarbeten Blommens 190 och 188 18:e april

Arbetena påbörjas på Blommensbergsvägen 190 och fortsätter därefter på 188.
Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.
Konsultera elektrikerna om ni har synpunkter på den nya elservisens placering.