Elarbeten Blommens 184 och 186 24:e april

Arbetena påbörjas på Blommensbergsvägen 184 och fortsätter därefter på 186.
Beräknas pågå t.o.m. den 28:e april.
Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.
Konsultera elektrikerna om ni har synpunkter på den nya elservisens placering.