Elarbeten Hertigvägen 18 nu på måndag den 10:e april

Se till att ni lämnar nycklar till Kornelinds, så inte arbetena stoppas upp.
Konsultera elektrikerna om ni har synpunkter på den nya elservisens placering.