Ny marksten vid Blommensbergsvägens entreer

Arbetena har redan påbörjats och beräknas att fortsätta c:a 6-8 veckor mellan kl 08:00 – 17:00. Vi har börjat med 182-184 och ni får räkna med en del störande ljud.