Har du TV-abonnemang från AllTele ?

Vi kommer att byta bredbandsoperatör från nuvarande AllTele till Bredband2 fr.o.m. den 1:a oktober.

Uppkopplingen kommer att bli snabbare, upp till 1 Gbit/s både upp och ner.

Så här beskriver Bredband2 framtidens TV.