Extrastämma på onsdag den 13:e kl 19:00

Vi träffas på gården Hertigvägen 6.

Det vi ska ta ställning till är omgång 2 för att godkänna förslaget på nya stadgar som enhälligt röstades igenom på Årsstämman den 22:a mars.

Dessutom rösta om huruvida vi skall bygga om garaget på Blommensbergsvägen 190 till 5 stycken lägenheter. Se ritning. Upplägget är att Notio AB står för samtliga kostnader och att vi vid senare  försäljning delar på försäljningspriset. Notio AB behöver stämmans godkännande för att fortsätta eftersom förberedelserna med godkännande från Stadsbyggnadskontoret, ritningar m.m. är väldigt kostsamma.