Driftstörning Tvättstugebokningen Online

På grund av yttre omständigheter ligger för närvarande våra webbtjänster nere, såsom Aptus/hantera och webb bokning samt RCO M5 och webbbokning. Arbete pågår att få igång tjänsterna igen. Vi vet tyvärr inte när tjänsterna går igång igen men vi arbetar för fullt för att lösa problemet och meddelar på hemsidan när problemet är löst. Uppdaterad info kommer på hemsidan sakerhetsintegrering.se
Mvh Säkerhetsintegrering AB
OBS: Man kan boka på skärmen intill tvättstugorna.