Mata inte fåglar nära husen

Vänligen mata inte fåglar invid husen på sommarhalvåret. Om vi ger dem mat vid husen kan de dels bli tamare och smutsa ner våra balkonger, dels kan sjukdomar spridas mellan fåglarna. På vintern kan vissa småfåglar ha svårt att hitta mat, och hjälps av att människor lägger ut mat åt dem.