Nu grönskar det !

I veckan som gått har föreningens trädgårdsgrupp satsat på att få i ordning rabatten vid vändplanen utanför Hertigvägen 16 och 18. Nya fleråriga växter bl a backtimjan, stäppsalvia, röd solhatt och glansälväxling (en sorts gräs) har planterats tillsammans med befintliga växter såsom bergsklint, syren, lavendel och pion. Flera skottkärror ogräs hamnade i komposten. Förhoppningen är att växterna ska trivas bra i det soliga läget och vara ett fint inslag i miljön för fjärilar, humlor, boende och förbipasserande.

Nu när det är soligt och varmt på dagarna behöver växterna extra mycket vatten (gäller både i den nyplanterade rabatten och befintliga) så ett extra handtag med vattningen tycker alla buskar och växter runt våra kvarter om.

Bästa hälsningar

Trädgårdsgruppen
/Marie