Problem med tvättmaskin i tvättstuga 1

Den högra tvättmaskinen i tvättstuga 1 har flera gånger fått felkod 10 E och stannat. Det går att sätta igång den igen, men felet verkar upprepa sig. Problemet är anmält till fastighetsskötaren idag.