Inget besked om pris från Familjebostäder

Tyvärr har vi inte fått något besked om pris från Familjebostäder vilket vi hoppades på att få nu i juni. Tyvärr har vi ingen information från Familjebostäder om varför det drar ut på tiden. Vi räknar nu med att få besked om pris efter Familjebostäders nästa styrelsemöte som hålls i slutet av augusti.

Vi vill också passa på att önska alla i området en trevlig sommar!