Resultatet av värderingen i slutet av juni

Familjebostäder har meddelat att man räknar med att kunna ge besked om pris i slutet av juni. Anledningen till att det dröjer är att ventilationen för dagiset behöver byggas om och att kostnaden för ombyggnad ska tas med i värderingsunderlaget.