Värderingen av fastigheterna är nu klar!

Familjebostäders styrelse har fastställt priset för fastigheterna Rovfågeln 1 och Kungsörnen 1. Priset är 116 miljoner kronor, vilket motsvarar 18 032 kronor per kvm utslaget på fastigheternas lokal- och lägenhetsyta. Vi har delat ut en informationslapp till samtliga hyresgäster i fastigheterna Kungsörnen och Rovfågeln. Informationslappen finns har som PDF.

Vår ombildningskonsult www.bergfastighetsjuridik.se

Stockholmsstads informationssida om ombildningar. Här kan du läsa mer om ombildningsprocessen. Stockholmsstad har också ett telefonnummer som du kan ringa om du har frågor. www.bildabostad.se