Sophanteringen fungerar nu som vanligt på Blommensbergsvägen180

Sophanteringen fungerar nu som vanligt på Blommensbergsvägen 180. Dvs sopnedkasten kan användas.