Dräneringen avslutad

Dräneringen av baksidan Blommensbergsvägen 186-190 är nu avslutad och markytorna återställda.

/Styrelsen