Flytt av källsorteringskärl

Inom kort kommer vi flytta och ta bort några av våra källsorteringskärl. Det gör vi därför att det enligt uppgift från boende och SITA framkommit att kärlen inte används kostnadseffektivt. I dagsläget finns sex hämtställen inom området. Efter flytt och borttagning kommer det finnas tre hämtställen vilket fortfarande får anses vara en god service.

På varje hämtställe kommer det finnas kärl för tidningar, metall och färgat respektive klart glas.

De stationer som kommer att finnas kvar är Hertigvägen 14, Hertigvägen 6-8 och Blommenbergsvägen 184.

/Styrelsen