Container med grovsopor hämtas 10 oktober

Passa på att slänga grovsopor i våra beställda containrar före 10 oktober. OBS! Du får inte slänga byggavfall, elavfall eller miljöfarligt avfall som färgburkar, färgrester etc. i containern.

Det blir mycket dyrt för föreningen om den här typen av avfall slängs tillsammans med grovavfall, då hela containern då debiteras som miljöavfall av sopbolaget.

Och den som renoverar sin lägenhet ska naturligvis själv stå för kostnaden att transportera bort sitt byggavfall.

/ Styrelsen