Båda tvättstugorna är nu bokningsbara igen

Båda tvättstugorna är nu bokningsbara igen. Bysmeden som sköter vår webbokning har också sett över vår utrustning och vi hoppas nu på en stabilare webbokning. Om ni som bokar får felmeddelanden skriv gärna ner tiden när fel uppstår i mejl till styrelsen.