Städdag- lördagen den 1 oktober

Städdagen är i första hand till för att städa och göra fint i våra gemensamma utrymmen (portar, källargångar, gemensamma utrymmen mm) samt i vår utomhusmiljö.Syftet med dagen är också att vi som boende i föreningen får ett tillfälle att under enklare former träffas och umgås lite grann.
Städdagen startar kl 9.30. Det finns ingen utsatt tid hur länge den håller på utan vi jobbar på så länge vi vill och orkar. Vi träffas inne på gården, mellan husen för att gemensamt gå igenom vad som behöver göras under dagen.

Vi kommer att grilla korv och det kommer att finnas läsk att släcka törsten med.

Container för grovsopor 30/9-10/10

Utanför städdagens tid finns det mellan fredagen den 30 september oktober- tisdagen den 4 oktober möjlighet att slänga egna grovsopor (inte renoverings- och byggavfall) i den container eller de containrar som kommer att vara uppställda inom området.

Miljöfarligt avfall som färger, lysrör och elskrot m.m. kommer inte att kunna lämnas, det avfallet måste respektive hushåll slänga på egen hand. Tips på var du kan lämna ditt avfall eller få det hämtat av den mobila miljöbilen finns här:

http://www.stockholm.se/KlimatMiljo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/

Välkomna allihop!

/Styrelsen