Samlingslokalen

Brf Rovfågeln har nu fått tillbaka samlingslokalen och övernattningsrummet. Lokala hyresgästföreningen för Hövdingagatan som tidigare disponerade lokalen har flyttat ut. Men vid stambytet under hösten 2011 har delar av golvet bilats upp och nu återstår att återställa ytskikten innan lokalen kan börja användas igen. Det är alltså tyvärr inte möjligt att disponera lokalen under en tid framöver.

/ Styrelsen