Trapphusen utgör utrymningsvägar och det är mycket viktigt att de inte blockeras.
Barnvagnar, cyklar, pulkor m.m. får således inte förvaras i trapphuset. Förvaring sker i lägenheten eller i fastighetens cykel- och barnvagnsrum.

Många grannar kan vara nitiska och anser att inte heller en rullator får stå i farstun. Men de flesta rullatorer innehåller väldigt lite som är brännbart. Att ha rullatorn i trapphuset kan därför i många fall godtas, under förutsättning att den inte hindrar utrymning.

Snart är det jul och det innebär att vi tänder extra många ljus. Men det är också årets högtid för bostadsbränder. Vi ska naturligtvis inte sluta med levande ljus i höst- och vintermörkret, men vi måste vara varsamma hur vi handskas med levande ljus för att minska riskerna för bostadsbrand. 

Juleljus från www.fotoakuten.seI adventstid ökar bostadsbränderna dramatiskt och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i december. (Foto från www.fotoakuten.se)

I alla föreningens lägenheter har brandvarnare monterats av den tidigare fastighetsägaren Familjebostäder. De brandvarnare som har monterats tillhör fastigheten. Som boende ansvarar man för att brandvarnaren fungerar och att det finns en installerad, om den av någon anledning skulle ha tagits bort exempelvis vid en överlåtelse eller flytt.

Första advent har utsetts till ”brandvarnartestardagen”, så idag kan vara en bra dag då du kan byta batteri och kontrollera så att din varnare fungerar.

Elen i våra lägenheter är renoverad; vi har elcentral med jordfelsbrytare, nya ledningar och jordade uttag. Däremot så är den huvudsäkring som finns i varje lägenhet av äldre typ. Det händer att strömmen går i lägenheterna på grund av hög belastning (om du till exempel försöker köra tvättmaskin och diskmaskin samtidigt).

Om du har strömlöst i hela lägenheten gör du så här:

  1. Kontrollera om huvudsäkringen brunnit av. Prova med en ny propp.

  2. Om lägenheten fortfarande är strömlös ringer du fastighetsskötaren på 08-647 66 10 (dagtid) eller jouren (nattetid/helg). Telefonnumret till jouren står i trapphuset.

Så här hittar du din huvudsäkring:

Det är en porslinssäkring som vanligtvis sitter bakom en gjutjärnslucka i anslutning till elmätaren i hallen. De små säkringarna av äldre typ är inte helt enkla att få tag på, de finns bl.a. att köpa hos Wirströms Järn & Färg AB på Folkungagatan.

Om du ringer jouren gäller följande:

Som boende är du ansvarig för eldragningarna från elcentralen och ut i lägenheten. Föreningen ansvarar för elstigare från byggnadsåret som leder in i lägenheten. Om du ringer jouren som åtgärdar något inom ditt ansvarsområde så är det du personligen som betalar. Om jouren till exempel byter proppar i källaren så står föreningen för fakturan.

Alla fönster i våra fastigheter är försedda med energiglas. Ett energiglas är ett glas vars ena sida försetts med en genomskinlig metalloxidbeläggning som reflekterar tillbaka värmestrålningen till lägenheten. Glaset minskar vår energiförbrukning samt ökar komforten i lägenheten.  Energiglaset är monterat i innerbågen och metalloxid beläggningen finns på den sida av glaset som vetter ut från lägenheten. Beläggningen är känslig för repor och glaset ska inte rengöras med vassa föremål.

Som bostadsrättshavare ansvarar du själv för både inner och ytterruta. Om ytterrutan går sönder ska den ersättas med sk. kulturglas. Om innerrutan går sönder ska den ersättas med samma typ av energiglas som sitter monterat. Kontakta alltid styrelsen innan du beställer reparation av glasruta för mer information.

Våra fönster har under 2011 genomgått en omfattande och påkostad renovering och är i så gott som nyskick. Nu är det upp till oss att ta hand om fönstren på bästa sätt så att de håller länge och vi slipper dyra reparationer. En gång om året ska fönsterbågar, karmar och plåtdetaljer tvättas med milt diskmedel och mjuk svamp. Om vi håller dessa detaljer rena så slipper vi bekosta onödigt täta underhåll som belastar våra avgifter.

Monterade tätningslister är av mycket hög kvalitet och tillverkade av silikon. Det är 10 års garanti på tätningslisterna. Om du av någon anledning behöver byta en tätningslist ska du kontakta styrelsen för uppgift om rätt modell.