Om du får strömavbrott…

Elen i våra lägenheter är renoverad; vi har elcentral med jordfelsbrytare, nya ledningar och jordade uttag. Däremot så är den huvudsäkring som finns i varje lägenhet av äldre typ. Det händer att strömmen går i lägenheterna på grund av hög belastning (om du till exempel försöker köra tvättmaskin och diskmaskin samtidigt).

Om du har strömlöst i hela lägenheten gör du så här:

  1. Kontrollera om huvudsäkringen brunnit av. Prova med en ny propp.

  2. Om lägenheten fortfarande är strömlös ringer du fastighetsskötaren på 08-647 66 10 (dagtid) eller jouren (nattetid/helg). Telefonnumret till jouren står i trapphuset.

Så här hittar du din huvudsäkring:

Det är en porslinssäkring som vanligtvis sitter bakom en gjutjärnslucka i anslutning till elmätaren i hallen. De små säkringarna av äldre typ är inte helt enkla att få tag på, de finns bl.a. att köpa hos Wirströms Järn & Färg AB på Folkungagatan.

Om du ringer jouren gäller följande:

Som boende är du ansvarig för eldragningarna från elcentralen och ut i lägenheten. Föreningen ansvarar för elstigare från byggnadsåret som leder in i lägenheten. Om du ringer jouren som åtgärdar något inom ditt ansvarsområde så är det du personligen som betalar. Om jouren till exempel byter proppar i källaren så står föreningen för fakturan.