Bostadsrättstillägg hos Folksam

Vi har bytt försäkringsbolag till Folksam. Liksom tidigare ingår bostadsrättstillägg för alla lägenheterna.

Försäkringen gäller för
• själva lägenheten med tillhörande utrymmen, dock
endast för skada som du svarar för på grund av din
underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och
föreningens stadgar
• fast inredning som du själv bekostat
• inglasad balkong/altan
• markis/tak över uteplats allt under förutsättning att
skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.
• tomtmark som tillhör bostadsrättsföreningen och
som du enligt föreningens stadgar är skyldig att
underhålla
• egendom som är avsedd som fast inredning i bostadsrätten
men som ännu inte blivit monterad, förutsatt
att egendomen är under transport till bostadsrätten
eller förvaras i bostadsrätten eller i dess förrådsutrymmen.

Läs mer i det här pdf-dokumentet.