Tillträdesdagen är preliminärt flyttad till fredag 6 november!
Vilket datum det slutligen blir bestäms av SBAB och Familjebostäder inom kort.

Hyra för november
På grund av att tillträdesdagen flyttats fram till fredag 6 november ska hyra för november månad betalas till Familjebostäder. Detta gäller både för er som ska köpa era lägenheter och för er som ska fortsätta hyra. Hyresavier har skickats ut från Familjebostäder i dagarna.

Överskjutande hyra från Familjebostäder kommer att återbetalas till er som köper er lägenhet. Tänk på att ni som köper ocksåska betala in avgiften till föreningen för resterande dagar i november. Avier från föreningen för detta kommer att delas ut i mitten på månaden. (Du som fortsätter att hyra behöver bara göra en inbetalning.)

(Lapp med ovanstående information kommer också att delas ut i postlådorna.)

/ Hälsningar Styrelsen Brf Rovfågeln

Senaste informationen från SBAB är att tillträdesdagen är framflyttad till inom 2 veckor p.g.a av att man fortfarande arbetar med underlagen inför tillträdet. FB och SBAB ska komma fram till ett nytt datum när tillträdet kan ske. Detta kommer enligt information att ligga inom 2 veckor. Mer information kommer så snart vi fått besked. / Styrelsen

Du som funderar på att byta din lägenhet ska passa på nu. Det finns många som gärna byter sin hyresrätt mot en lägenhet i en fastighet som ska ombildas. Tänk på att det är den som står på hyreskontraktet på tillträdesdagen (29 oktober) som har rätt att köpa till det pris som är angivet i den ekonomiska planen. Om bytet sker efter tillträdet så är priset ett annat för den som flyttar in i. / Styrelsen