Värdering dröjer – Familjebostäder utreder värmeförsörjning och skyddsrum

Familjebostäder gör tekniska utredningar av de fastigheter som delar värmeförsörjning och skyddsrum. Utredningen syftar till att fastställa hur värmeförsörjningssituationen mellan olika fastigheter ser ut och att ta fram avtalskonstruktioner för dessa. Fastigheterna på Hertigvägen, Blommensbergsvägen och Hövdingastigen ingår i en sådan utredning då vi delar värmeförsörjning och skyddsrum.

Vi har inte fått något datum när utredningen skall vara klar men enligt uppgift från Familjebostäder är den påbörjad. När utredningen är gjord beställer Familjebostäder värdering av fastigheterna.