Fel och brister i fastigheterna

Vi vill att ni fortsätter skicka oss rapporter om brister i fastigheten. Vi sammanställer alla inrapporterade fel och brister i en lista som sedan kommer att användas vid den tekniska besiktningen av fastigheten. Men vi vill också klargöra att det inte är styrelsens uppdrag att hantera fel och brister gentemot Familjebostäder.

Alla fel och brister som måste åtgärdas ska felanmälas av hyresgästerna direkt till Familjebostäder! Om Familjebostäder inte svarar eller kan ge besked uppmanar vi er som är medlemmar i Hyresgästföreningen att ni kontaktar den lokala Hyresgästföreningen i frågan.