Välkommen till extra föreningsstämma tisdag 30 juni kl. 19!

Välkommen till extra föreningsstämma för Brf Rovfågeln avseende omröstning för köp av fastigheterna Rovfågeln 1 och Kungsörnen 1. Stämman hålls tisdag 30 juni i hyresgästlokalen på Hertigvägen 18. Vi börjar kl. 19.

Alla hyresgäster har fått information och kallelse till stämman utdelad i brevlådan. Här kommer några viktiga saker från den utdelade informationen att tänka på:

  • Endast de hyresgäster som har hyreskontrakt och är folkbokförda i fastigheten har rösträtt. Observera att om ni är två personer på kontraktet måste den ena ge den andra fullmakt att företräda.
  • Om du inte kan komma på stämman kan du lämna en undertecknad fullmakt till Tomas Färlin, Hertigvägen 6.
  • Om du redan har lämnat en fullmakt så behöver du inte närvara på stämman om du inte vill.
  • Att rösta Ja på stämman betyder att man stödjer beslutet att bostadsrättsföreningen förvärvar fastigheterna. En ja-röst eller inlämnad fullmakt är inte juridiskt bindande för personligt köp.
  • På stämman presenteras den ekonomiska planen i detalj och du har möjlighet att få svar på frågor

Vi vill betona vikten av att alla som avser rösta för köp av fastigheterna antingen närvarar personligen eller röstar genom fullmakt/ombud.

Varmt välkomna!

/ Styrelsen, Brf Rovfågeln