Resultatet från stämman 1 juni – samt information om kommande stämma

Efter att den ekonomiska planen presenterats och diskuterats räknades rösterna (närvarande och fullmakter). Resultatet räckte tyvärr inte ända fram till ett Ja till ombildning den här gången.

  • För fastigheten Rovfågeln blev utfallet 21 ja-röster (vi behöver 24)
  • För fastigheten Kungsörnen blev utfallet 43 ja-röster (vi behöver 44)

På stämman saknades kontraktsinnehavare för 31 lägenheter.

Vi kommer inom kort att kalla till en ny stämma och vi hoppas att du som inte hade möjlighet att komma tar tillfället i akt och lämnar in en fullmakt till styrelsen eller kommer till stämman! Du/Ni som redan lämnat in fullmakt behöver inte göra det igen.

En fullmakt är inte personligen bindande för köp, den betyder bara att man stödjer beslutet att föreningen köper tomträtterna Kungsörnen 1 och Rovfågeln 1.

På stämman kommer den ekonomiska planen, precis som på första stämman, presenteras och du har möjlighet att få svar på frågor.

Inför stämman är det viktigt att du som vill rösta ja till en ombildning fyller och lämnar fullmakten till ordförande Tomas Färlin, Hertigvägen 6 2tr.

Om du deltog på stämman 1 juni och röstade ja behöver du inte delta på nästa stämma om du lämnat/lämnar fullmakt. Men du är självklart välkommen!

Kallelse till nästa stämma kommer att delas ut i brevlådorna inom kort.

/ Styrelsen brf Rovfågeln