Utökat samarbete med vår fjärrvärmeleverantör

Vi har tecknat avtal med Stockholm Exergi AB för att installera och driftsätta systemet Intelligy.

Intelligy är en produkt, utvecklad och framtagen av Stockholm Exergi, som förenklar och effektiviserar energianvändningen i vår fastighet. Med Intelligy kan vi minska energianvändningen med ca 5-10%.

Högre komfort: Intelligy ser till att vi får en jämn och skön inomhustemperatur hela dygnet.

Enklare kontroll: Systemet kan fjärrstyras.

Under perioden 27/8-31/8 installeras Intelligy i vår undercentral Blommensbergsvägen 190.

Vi kommer att få 30 inomhussensorer som ska placeras i olika lägenheter. Det är en liten dosa som varken behöver ström eller nätverksuppkoppling. Stockholm Exergi kommer att ta fram en placeringslista som visar i vilka lägenheter de förväntas göra största nytta.

Stockholm Exergi info.

 

Stockholm Exergi ägs till lika delar av Stockholms stad och Fortum.