Agenta har förvärvats av Riksbyggen

Vår ekonomiska förvaltare Agenta har förvärvats av Riksbyggen.

Nytt namn är Förvaltning i Östersund AB.

Riksbyggen förvärvade Agenta Förvaltning AB i februari 2018 och träffade då en överenskommelse med säljarna om att namnet och loggan för Agenta skulle upphöra. Den tiden är nu kommen och ni har kanske redan börjat märka saker som hänt, om inte så kommer här lite förtydligande.

Bolaget

Bolagsnamnet är Förvaltning i Östersund AB och har varit sen ett par månader tillbaka.

Loggan

Agenta tas bort och ersätts av Riksbyggen.

Hemsidan

www.agentaförvaltning.se avslutas och ny adress är www.rbekonomi.se

Mejl

Alla mejladresser som har xxxxx@agentaforvaltning.se ändras till xxxxx@rbekonomi.se