Tvättstuga 1 stängd 22/10-1/11

Vi kommer att måla om samt byta ut den maskinella utrustningen i tvättstuga 1.

22-23/10 Bortforsling av befintlig utrustning samt framdragning av vatten och anpassning av el.

24-30/10 Målning.

31/10-1/11 Installation av ny utrustning och provkörning.