Antalet tvättpass maximeras till 8 per månad

Vi har sett i statistiken att en av oss bokar i snitt 22 pass/månad men utnyttjar endast 4 ! Därför begränsar vi antalet pass/boende till 8/månad.