Styrelsens sommaruppehåll

Fr.o.m. 2016-06-29 t.o.m. 2016-08-08 har styrelsen begränsade möjligheter att svara och återkomma i ärenden.