Ny styrelse konstituerad

Vid årsstämman valdes en ny styrelse, där nedanstående personer ingår. Samtidigt beviljades också den avgående styrelsen ansvarsfrihet och avtackades. Särskilt tack till dem som då lämnade styrelsen: Filip Nilsson, Lotta Åberg, Anders Karlsson, Anders Henriksson samt Jonas Wahlström.
Styrelsen består från och med juni 2016 av:

1. Ordförande Torbjörn Ljung
2. Vice ordförande Mats Nilsson
3. Sekreterare Reb Kerstinsdotter
4. Kassör Tomas Bokström
5. Ledamot Daniel Nelson
6. Ledamot Johan Berglund
7. Suppleant Klara Ebeling
8. Suppleant Andreas Rosen