Styrelsen informerar – Rivning av Lekplatsen på innergården

Efter gårdsstädningen i våras har styrelsen tillsammans med trädgårdsgruppen arbetat med att ta fram ett förslag till vad vi ska göra med lekplatsen på berget bakom Hertigvägen 2/ Blommensbergsvägen. då nuvarande skick är så dåligt att den måste rivas.
Vill Du hjälpa till i planering och genomförande av projektet, eller har du idéer och förslag på vad vi kan göra med ytan? Kontakta styrelsen på rovfageln@gmail.com eller trädgårdsgruppen snarast.
Mer information kommer när förslagen tar form.
Skön Sommar önskar styrelsen