Styrelsen informerar angående andrahandsuthyrning

Då det under senare tid kommit flera frågor till styrelsen angående andrahandsuthyrningar vill vi förtydliga:
Alla former av andrahandsuthyrningar (oavsett längd) måste ansökas till och godkännas av styrelsen.
Komplett ansökningsblankett skall bifogas där det framgår under vilken tid lägenheten ska hyras ut och till vem.
Styrelsen godkänner endast kompletta ansökningar med uthyrning under minst 1 månad till en person/sällskap.
Vid frågor, kontakta styrelsen på rovfageln@gmail.com