Strömmen till tvättstugorna !

Nu ska felet vara avhjälpt.

För säkerhets skull rekommenderas att ni hämtar innan kl 22:00.

Kolla gärna att strömmen till maskinerna(t.ex. fläkten i torkrummet) stängts av kl 22:00, och att det går att öppna dörren från panelen samt att lyset fungerar efter denna tid.

Rapportera till rovfageln@gmail.com om det fortfarande inte fungerar tillfredställande.