Problem med strömmen till tvättstugorna efter kl 22

Vi har problem med strömmen till tvättstugorna. Det gäller bara det senaste passet 19-22. Avsluta senast kl 22, därefter kan det bli problem att komma in.