Sotare På Väg !

Nisse Palmgren från http://www.brommasotarna.com/ kommer att utföra rensning av ventilationskanaler i kök samt badrum/wc i våra fastigheter.
På måndag den 7:e mars kommer de första att aviseras för utförande med start den 14:e mars.
Förmodligen börjar han med Blommensbergsvägen 180 och fortsätter sen medsols mot Hertigvägen 18.
Lägenhetsnycklarna som skall vara tydligt märkta lämnas till Nisse kl 07:00 på utförandedagen. Alternativt till någon hjälpsam granne. Det går också bra att droppa nycklarna i mitt brevinkast: Torbjörn Ljung, Blommensbergsvägen 180, 5 tr.