100 kr för ny låsbricka

Hädanefter kommer föreningen att debitera medlemmar 100 kr vid beställning av ny eller extra låsbricka (“blipp”). Detta är en kompensation för föreningens kostnader hos Säkerhetsintegrering och Deloitte vid beställning av låsbricka.