Släng dina grovsopor på gårdsdagen

På gårdsdagen 10 oktober kommer det som vanligt att finnas containrar att slänga egna grovsopor i (inte renoverings-och byggavfall, farligt avfall, elektronik, flytande avfall, matavfall, hushållsavfall eller bildäck) i container som kommer att vara uppställd inom området. Vi kommer också att ha en container för grenar och ris. Containrarna kommer att finnas på plats mellan torsdagen den 8 oktober och måndagen den 12 oktober.

Miljöfarligt avfall typ elartiklar får inte slängas i containern. Sådant kan istället lämnas till mobila miljöstationen som stannar vid korsningen Hövdingagatan / Blommensbergsv den 29 oktober kl. 18‑18.45.